Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków

Żelazków 134, 62-817 Żelazków

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

 Wstęp

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bibliotekazelazkow.naszabiblioteka.com 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-07-07. Data ostatniej istotnej aktualizacji:2020-07-07.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty i treści na stronie, nie są dostępne we właściwy dla ww. ustawy sposób, z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • ich publikacja odbywa się w oparciu o zasady przyjete w innej instytucji,
 • opublikowane zostały przed 23 września 2020 r.

Na stronie https://bibliotekazelazkow.naszabiblioteka.com przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnych narzędzi, z których wynika, że strona jest zgodna z wymaganiami.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

 • zmiana rozmiaru czcionki,

 • zmianę czcionki,

 • zmianę kontrastu na stronie,

 • podkreślenie odnośników (linki),

 • wyczyszczenie plików cookies,

 • ukrycie animacji,

 

 • system nagółówków i tytułów,
 • zawijanie tekstu,
 • skróty w postaci banerów, menu i treści do wążnych spraw dla użytkowników,
 • przejrzysta i intuicyjna nawigacja,
 • możliwość powiększenia strony za pomocą skrótów klawiszowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p.o. Dyrektora pod adresem e-mail  biblioteka@zelazkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 769 10 58 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć do organu nadzorującego skargę, którą można przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków,
 • adres: Żelazków 134, 62-817 Żelazków,
 • e-,mail: http://biblioteka@zelazkow.pl , 
 • telefon: 62 769 10 58

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

Biblioteka główna, Żelazków 134

 • mieści się w w pomieszczeniach Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Adres placówki: Żelazków 134, 62 – 817 Żelazków,
 • przy wejściu głównym do budynku, znajduje się podjazd dla osób niepoełnosprawnych,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.
 • dostępny parking

Filia w Dębem, Dębe 16 

 • filia znajduje się na parterze budynku starej szkoły,
 • dostepny parking,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.

Filia w Kokaninie, Kokanin 7

 • filia znajduje sie na parterze budynku sali OSP,
 • dostępny parking,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.

Filia w Skarszewie, Skarszew 65

 • filia znajduje sie w piwnicy budynku sali OSP,
 • dostepny parking,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani tłumacza online,
 • do budynku można wejść z psem asystentem i psem przewodnikiem.

Filia w Russowie, Russów 6

 • filia znajduje się na parterze budynku Szkoły Podstawowej,
 • dostępny parking,
 • przy wejściu głównym do budynku, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani tłumacza online.

 

Inne informacje

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków oferuje Czytelnikom z niepełnosprawnościami specjalnie dostosowane usługi, które zwiększaja komfort korzystania z zasobów biblioteki. Są to książki z dużą czcionką - książki ze specjalną czcionką, która chroni wzrok i ułatwia czytanie osobom słabowidzącym.

Informacje

Liczba wyświetleń: 48
Utworzono dnia: 14.07.2020
Dokument wprowadził:
Ilona Hancyk
Dokument opublikował:
Ilona Hancyk
Dokument wytworzył:
Emilia Gwóźdź
Wytworzono:
14.07.2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków

Historia publikacji

 • 16.10.2020 09:53, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 16.10.2020 09:31, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 16.10.2020 09:29, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności