Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków

Żelazków 134, 62-817 Żelazków

 

Regulamin Kontroli Księgozbioru

Załącznik nr 6

do Instrukcji inwentaryzacyjnej

aktywów i pasywów

w Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków

 

REGULAMIN

KONTROLI KSIĘGOZBIORU

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20.11.2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Z 2008 r. Nr 205 poz. 1283) nadaje się regulamin kontroli księgozbioru.

Skontrum zbiorów bibliotecznych (czyli inwentaryzacja) polega na:

- porównaniu zapisów w księgach inwentarzowych ze stanem rzeczywistym zbiorów, stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem rzeczywistym zbiorów;

- ustaleniu braków względnych i bezwzględnych.

 1. Kontrola księgozbioru, do którego czytelnicy mają wolny dostęp odbywa się co najmniej raz na 5 lat oraz w przypadku zmiany na stanowisku bibliotekarza lub w razie wypadku losowego np. kradzieży, pożaru, itp.

 2. Dyrektor biblioteki zarządzeniem powołuje komisję do przeprowadzenia kontroli księgozbioru.

 3. Komisja powinna liczyć co najmniej 3 osoby.

 4. W skład komisji powinien wchodzić co najmniej jeden bibliotekarz.

 5. W skład komisji nie może wchodzić dyrektor biblioteki i osoba materialnie odpowiedzialna.

 6. Informacja o kontroli księgozbioru i czasie jej trwania powinna być podana czytelnikom w widocznym miejscu.

 7. Na czas przeprowadzania kontroli księgozbioru biblioteka powinna być niedostępna dla czytelników.

 8. Przed inwentaryzacją bibliotekarz materialnie odpowiedzialny przygotowuje do wglądu komisji:

  - Księgi inwentarzowe,

  - Księgi ubytków,

  - Karty czytelnika,

  - Wykazy książek w pracowniach,

  - Protokół z poprzedniej kontroli księgozbioru (szczególnie braki względne)

  - Arkusze kontroli zgodne ze stanem księgozbioru.

 9. W czasie kontroli nie powinny być wprowadzane żadne zmiany w zapisach na dokumentach bibliotecznych.

 10. Przewodniczący komisji w porozumieniu z dyrektorem biblioteki ustala metodę przeprowadzenia kontroli.

 11. Do arkuszy wykorzystywanych podczas scontrum wykorzystuje się następujące kolory:

  - czerwony – ubytki

  - zielony – półka

  - niebieski – czytelnik

  - czarny – braki

 12. W przypadku wykonywania scontrum za pomocą programu SOWA, należy zastosować szczegóły inwentaryzacji z załącznika nr 1 do Regulaminu Kontroli Księgozbioru. Do czasu wprowadzenia wypożyczania komputerowego, podczas scontrum , do zaznaczania w arkuszach inwentaryzacyjnych książek u czytelnika należy zastosować kolor zielony.

 13. Po zakończeniu dnia pracy w czasie kontroli materiały kontrolne powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający osobom zainteresowanym naniesienie nieuzasadnionych wpisów na arkuszach kontroli.

 14. Po zakończeniu kontroli powinien być sporządzony protokół pokontrolny wraz z następującymi załącznikami:

  - zestawienie danych z arkuszy kontrolnych;

  - wykaz braków bezwzględnych;

  - wykaz braków względnych.

 15. Dyrektor, osoba odpowiedzialna materialnie, powinien przyjąć i wypełnić wnioski komisji w trybie i terminie określonym w protokole.

Informacje

Liczba wyświetleń: 5
Utworzono dnia: 03.08.2020

Historia publikacji

 • 03.08.2020 14:13, Administrator
  Dodanie dokumentu: Regulamin Kontroli Księgozbioru