Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków

Żelazków 134, 62-817 Żelazków

 

Regulamin przyjęcia darów

Załącznik nr 13

do Zarządzenia nr 9/2010

Dyrektora

Biblioteki Publicznej

Gminy Żelazków

z dnia 02.09.2010

 

 

R E G U L A M I N

P Z Y J Ę C I A  D A R Ó W

w Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.10.2008 r. (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych nadaję Regulamin przyjęcia darów do księgozbioru:

 

 1. Dyrektor powołuje Komisję do przyjęcia darów.

 2. Komisja liczy co najmniej 2 osoby.

 3. W skład Komisji wchodzą bibliotekarze z biblioteki w Żelazkowie i filii.

 4. W skład Komisji nie może wchodzić dyrektor i księgowa biblioteki.

 5. Członkowie Komisji przed rozpoczęciem pracy zapoznają się z Regulaminem przyjęcia darów i podpisują odpowiednie oświadczenie. - wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyjęcia darów w Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków.

 6. Książki otrzymane w darze Komisja wycenia wg cen rynkowych i na podstawie Protokołu Darów przygotowuje do wprowadzenia do księgozbioru.

 7. Książki oddane przez czytelnika w zamian za zagubione lub zniszczone należy przeznaczyć do wprowadzenia do księgozbioru na podstawie Protokołu Wymiany (Protokół Wymiany składa się z 2 części. Pierwsza to Spis książek zagubionych, druga Spis książek odkupionych)

  7. Komisja dokonuje wyceny książek oddanych przez czytelników w zamian za pozycje zagubione lub zniszczone wg wartości rynkowej.

  8. Po zakończeniu prac Komisja sporządza Protokół przyjęcia darów lub Protokół wymiany w trzech egzemplarzach (1 – dla księgowości, 1 – dla Dyrektora, 1 – dla biblioteki, w której dokonano przyjęcia darów, z podpisanymi przez członków komisji Oświadczeniami wymienionymi w punkcie 5.

  9. Dyrektor biblioteki winien podjąć decyzję w sprawie proponowanego przyjęcia darów

Laura Wojtysiak

dyrektor biblioteki

Załącznik nr 1

do Regulaminu przyjęcia darów

w Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków

 

 

…......................................                                                                                                                                                                                                                           …............................, dnia ….....................

…........................................

….......................................

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 205 poz.1283) w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyjęcia darów i zostałem przeszkolony w zakresie pracy w Komisji.

 

…............................................

 

 

 

…......................................                                                                                                                                                                                                                       …............................, dnia ….....................

…........................................

….......................................

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 205 poz.1283) w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyjęcia darów i zostałem przeszkolony w zakresie pracy w Komisji.

 

…............................................

 

 

 

…......................................                                                                                                                                                                                                                           …............................, dnia ….....................

…........................................

….......................................

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 205 poz.1283) w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyjęcia darów i zostałem przeszkolony w zakresie pracy w Komisji.

 

............................................

Informacje

Liczba wyświetleń: 5
Utworzono dnia: 03.08.2020

Historia publikacji

 • 03.08.2020 13:51, Administrator
  Dodanie dokumentu: Regulamin przyjęcia darów