Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków

Żelazków 134, 62-817 Żelazków

 

Regulamin uzytkowania programu SOWA2/MARC21

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

z dnia 01.02.2016 w sprawie nadania Regulaminu użytkowania programu SOWA2/MARC21

ewidencjonującego materiały biblioteczne w Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków

 

 

R E G U L A M I N

UŻYTKOWANIA PROGRAMU SOWA2/MARC21

EWIDENCJONUJĄCEGO MATERIAŁY BIBLIOTECZNE

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY ŻELAZKÓW

 

§ 1.

 

1. Program do ewidencji materiałów bibliotecznych:

  1. 1.1. Nazwa programu: SOWA2/MARC21

   1.2. Sprzedawca i Administrator programu:

 1. SOKRATES-software Leszek Masadyński

  Os. Stefana Batorego 13/27, 60-687 Poznań

  1.3. Zakres oprogramowania
           -  moduł podstawowy;   
           -  zdalne zamawianie i rezerwowanie.    

           -  scontrum;
           -  ​obsługa wypożyczalni ze statystykami;     
           -  moduł retrokonwersji z protokołem Z39.50;    

2. Uczestnictwo w Internetowym Portalu Usług Bibliotecznych W.BIBLIOTEKA.PL

     2.1. Administrator – SOKRATES IT Grażyna Masadyńska, ul. Mołdawska 18, 61-614 Poznań

     2.2. E-usługa dotycząca katalogu księgozbioru.

     2.3. Prezentowanie zbiorów w Portalu wszystkim użytkownikom.

     2.4. Prezentowanie informacji o lokalizacji egzemplarzy

3. Zakres dokumentu:

     3.1. Dokumentacja oprogramowania.

     3.2. Sposób zabezpieczenia danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182)

    3.3. Zobowiązanie pracownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

§ 2.

 

4. Dokumentacja Oprogramowania - Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA2/MARC21

     4.1. Wyszukiwanie i katalogowanie - Załącznik nr 1

     4.2. Program obsługi wypożyczalni – Załącznik nr 2

     4.3. Scontrum – Załącznik nr 3

§ 3.

 

5. Zabezpieczenie danych - sposób zabezpieczenia danych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 1182)- Załącznik nr 4

    5.1. Administratorem zbioru danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Żelazków.

   5.2. Baza danych osobowych jest powierzona Firmie SOKRATES-software, która zobowiązana jest do zastosowania przy przetwarzania danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych przewidzianych w art. 36-39 powołanej wyżej ustawy o ochronie danych osobowych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

    5.3. Firma SOKRATES-software zobowiązana jest zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych do szczególnie starannego zabezpieczenia danych przed dostępem osób niepowołanych oraz do kontroli przebiegu procesu przetwarzania na każdym jego etapie.

6. Wytyczne odnośnie bezpieczeństwa sprzętu komputerowego

    6.1. Serwer znajduje się w pomieszczeniu znajduje się w Firmie SOKRATES-software.

    6.2. Pomieszczenia biblioteki są zabezpieczone alarmem.

    6.3. Okna w pomieszczeniach bibliotek są zabezpieczone kratami lub roletami antywłamaniowymi.

    6.4. Komputery w bibliotece, na których zainstalowany jest system SOWA2/MARC21 są zabezpieczone hasłem dostępu (hasło jest zaklejone w kopercie i zdeponowane u dyrektora).

    6.5. Dostęp do systemu SOWA2/MARC21 na danym komputerze dodatkowo jest zabezpieczony loginem i hasłem przyporządkowanym każdemu pracownikowi indywidualnie.

    6.6. Komputery zabezpieczone są programem antywirusowym.

 

§ 4.

Zasady użytkowania programu dla celów ewidencji materiałów przez upoważnionych pracowników zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3

 

§ 5.

7. Sieć Informacji Bibliotecznej Gminy Żelazków składa się z księgozbiorów 5 bibliotek, które w Katalogu Sieci rozróżniamy początkiem numeru inwentarzowego:

400 – Biblioteka w Żelazkowie

410 – Filia biblioteczna w Dębem

420 - Filia biblioteczna w Kokaninie

430 - Filia biblioteczna w Russowie

440 - Filia biblioteczna w Skarszewie

8. Książki należy opracowywać wg ustalonych przed rozpoczęciem komputeryzacji zasad:

      8.1. Sprawdzenie książki w Sieci Informacji Bibliotecznej Gminy Żelazków

           - sprawdzić po tytule lub ISBN czy dana książka jest już w katalogu biblioteki;

            - jeżeli jest w katalogu i zgadzają się dane wydawnicze książki należy dopisać ją w tym samym rekordzie

            - jeżeli nie zgadzają się dane wydawnicze książkę należy wprowadzić od początku, poprzez ściągnięcie rekordu z udostępnionych przez system metod;

    8.2. Ściąganie rekordu z Biblioteki Narodowej lub innych bibliotek – w przypadku, gdy nie ma wprowadzonej książki w Sieci Informacji Bibliotecznej Gminy Żelazków, należy:

- sprawdzić za pomocą konwersji Z39.50 (BN), opcji wyszukiwania System SOWA (biblioteki publiczne) lub w.bibliotece.pl czy dana książka jest opracowana ww. bibliotekach

- jeżeli dane wydawnicze zgadzają się należy;

* wykonać poprawki;

* wpisać dane inwentarzowe egzemplarza;

* zapisać w systemie

* wydrukować kod kreskowy.

    8.3 Jeżeli nie ma książki wpisanej w katalogu biblioteki i nie ma jej w katalogu Biblioteki Narodowej lub innych ww. opcjach należy książkę opracować od podstaw – Załącznik nr 1

9. Bezpieczniejszy sposób skasowania pozycji książkowej to otworzenie rekordu, w którym

zapisany jest tytuł. Następnie wymazanie danych książki, która jest zbędna i zapisanie ponownie

rekordu ze zmianami.

10. Ustalenia dotyczące oznaczeń księgozbioru na półkach – SYGNATURA – dotyczy lokalizacji

książek na półce w danej bibliotece. Zaleca się w bibliotece i filiach identyczne oznaczenia na półkach – jest to ciąg liczb, liter lub liczb i liter charakterystyczne dla danej biblioteki.

10.1. Literatura piękna:

 

Syg. *

Duże litery

821 F

Fantastyka

821 K

Kryminały, sensacja

821 R

Romanse

821 F

Fantastyka

L.F

Literatura faktu

82-35 Z

O zwierzętach

82-93 M-dz

Młodzieżowa dziewczęca

82-93 M-ch

Młodzieżowa chłopięca

82-P

Opracowania lektur, epok i innych nauk

Zag.

Literatura w innym języku

 

10.2. Lektury

 

L.SP

Szkoła podstawowa

L.G/P

Gimnazjum/średnia

 

10.3. Literatura popularnonaukowa

 

Działy nauki

Wg UKD

Reg.

Lit. regionalna

 

10.4 Dział dziecięcy

 

B

Baśnie, legendy, podania

W

Wiersze dla dzieci

Bw

Bajeczki, wierszyki i opowiadania dla najmłodszych 6-8 lat

Op

Opowiadania dla młodszych dzieci 9-11 lat

P-N

Literatura popularno-naukowa dla dzieci

R.R.

Robótki ręczne

 

 1. § 6.

11. Zobowiązanie pracownika do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 1. Wzór oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem użytkowania programu SOWA2/MARC21 przechowuje się w aktach osobowych pracownika – Załącznik nr 5

 

 

 

 

 1.  

   

 

Załącznik nr 5

do Regulaminu użytkowania programu SOWA2/MARC21

ewidencjonującego materiały biblioteczne w Bibliotece Publicznej Gminy Żelazków

 

 

 

….......................................                                                                                                                                                                                                                       ….....................................................

…........................................

…........................................

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja, niżej podpisany niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałam/em się z Regulaminem użytkowania programu SOWA2/MARC21 ewidencjonującego materiały biblioteczne;

- znane mi są zasady bezpieczeństwa dotyczące użytkowania programu komputerowego – SOWA2/MARC21;

 • nie ujawnię żadnych z informacji zastrzeżonych, m.in. hasła do komputera i dostępu do systemu komputeryzacji – ochrona danych osobowych;

  - będę przestrzegał/a zasad zabezpieczenia w bibliotece danych osobowych (zobowiązania);

 • zachowam odpowiednie bezpieczeństwa podczas korzystania z Programu – SOWA2/MARC21;

 • jestem świadomy odpowiedzialności za naruszenie obowiązujących zasad.

 

PODPIS, DATA

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 7
Utworzono dnia: 03.08.2020

Historia publikacji

 • 03.08.2020 14:02, Administrator
  Dodanie dokumentu: Regulamin uzytkowania programu SOWA2/MARC21